select language:

polski deutsch english
eSPa Logo

Kontakt

P.P.U. "eSPa"
Paweł Szumski
ul. Klementyny Hoffmanowej 1a
78-200 Białogard
NIP: 672-100-60-88

Telefon: +48943120867
Fax: +48943125539
e-mail: espa@espa.com.pl

Biuro:
office@espa.com.pl

Sprawy techniczne:
tech@espa.com.pl

Zamówienia:
zamowienia@espa.com.pl

Karol Szumski
k.szumski@espa.com.pl

Paweł Szumski
p.szumski@espa.com.pl

P.P.U. "ESPA" Paweł Szumski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku europejskim poprzez zwiększenie efektywności produkcji.
Dofinansowanie projektu z UE: 753 750,00 PLN
Nazwa realizowanego projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku europejskim poprzez zwiększenie efektywności produkcji.
Beneficjent: P.P.U. "ESPA" Paweł Szumski